Pre firmy

Firmy a podnikatelia majú možnosť nákupu bicykla a príslušenstva na firmu. Môžu si tak znížiť základ dane a teda zaplatiť nižšiu daň z príjmu a zároveň uplatniť odpočet DPH. Pri zákazníkoch (firmách), ktoré sú plátcami DPH v inej členskej krajine EÚ (napr. ČR) prebieha fakturácia bez DPH v rámci reverse charge.

Bicykel ako (alternatívny dopravný prostriedok) v cene do 1700€ bez DPH je možné odpísať jednorazovo. Bicykel vo výššej cene ako 1700€ sa odpisuje 4 roky.

Rovnako servis a údržba firemného bicykla sú daňovo uznateľné náklady.

My sme pripravení poskytnúť maximálnu súčinnosť firmám, tak aby nákup bicykla bol v súlade s legislatívou a aby boli zákazník aj účtovník spokojní.

Viac informácií Vám radi poskytneme osobne v predajni.

 odkaz na článok v Trend.sk

Záznamy neboli nájdené...